Az Adatkezelő adatai:

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke szerint nem köteles arra, hogy adatvédelmi tisztviselőt nevezzen ki. Adatvédelmi kérelmek: Ha Önnek  az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése, vagy kérdése vetődne fel, akkor ezt postai úton, vagy elektronikus módon is benyújthatja felénk. Amennyiben postán kívánja eljuttatni, akkor a 4150 Püspökladány, Szél utca 6. címre küldheti, ha viszont inkább az elektronikus megoldás szimpatikus az Ön számára, akkor az info@amarketingese.hu címre várjuk. Válaszlevelünket igyekszünk minél hamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megküldeni az Ön által megadott címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozás igénybevétele történik (mindenkori könyvelő, informatikus)
Külföldi adattovábbítás: külföldi adattovábbítás nem történik

 

1.1 Adatkezelési célok
Az adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően és azzal összhangban az alább felsoroltak  miatt végez adatkezelést.
a) a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek adatait jogi kötelezettség teljesítése és az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység
c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
d) belső adminisztráció megkönnyítése

 

1.2 Az adatkezelés időtartama
 Jogi kötelezettség miatt a számlákat minimum nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapját szolgáló iratok megőrzési ideje is nyolc év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: ez a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett személy hozzájárulásának  visszavonásáig ( azaz törlési kérelméig tart). A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

1.3 Érintett jogok
A személyes adataihoz az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 

Érintett jogok:
a) hozzáférési jog (Joga van tudni, hogy hogyan történik az adatkezelés, és az adataival kapcsolatban történik-e?  )
b) amennyiben az adat már elavult vagy helytelen, akkor ennek, a helyesbítése, kiigazítása
c) törlés(ez kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén történik)
d) az adat kezelésének korlátozása
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
f) személyes adatainak harmadik személy, vagy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
g) bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név/ Cégnév: Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon: +36-1 700 4140